لاغری موضعی با تری مکس

افرادی كه دارای وزن در حد طبيعی هستند ولي دچار چاقيهای موضعی در مناطقی ازبدن مثل پهلو ها ،شكم ، باسن ، ران ويا بازوها هستند . اغلب باگرفتن رژيم غذايی و ورزش دچار لاغری وشل شدن صورت می شوند ومتاسفانه به نتیجه مطلوب نمی رسند . در اين گونه افراد بهترين روش درمانی ليپو ساكشن ،لیپولیزر و يا استفاده از دستگاهای لاغری موضعی می باشد . خانه سفید به این افراد استفاده از تکنولوژی تری مکس پیشنهاد می دهد که درآن نیازی به بیحسی نیست و کاملا بدون درد وبدون عارضه است .

لاغری و کاهش وزن

نحوه کار تری مکس چگونه است؟

پروب های دستگاه روی سطح پوست كشيده می شوند وبصورت هفته اي يك يا دو جلسه تكرار شده وتا 10 جلسه ادامه می يابد . در طی كار بادستگاه فرد كاملا بدون درد است وفقط گرماي كمي احساس مي كند . واین پروسه حدود 20 تا 45 دقیقه به طول می انجامد . اغلب دستگاهای كه تاكنون در مراكز درمانی استفاده مي شوند فقط داراي يكي از مكانيسمهاي موثر مانند راديو فركانسي RF ويا واكيوم واخيرا اولتراسوند کویتیشن هستند . ما در کلینیک خانه سفید با استفاده از دستگاه جديد 3 ماکس تركيبي از هر سه مكانيسم وجود را به شما پیشنهاد می کنیم كه گمان مي رود استفاده همزمان اين سه مكانيسم علاوه بر تاثير جداگانه هركدام اثر مضاعف نيز داشته باشند .

اولتراسوند cavitation

در اين روش جديد با استفاده از امواج فراصوتي روي بافت چربي زير پوست اثر گذاشته وسلولهاي چربي چروكيده شده ودر اثر لرزشي كه توسط پروب ايجاد مي شود ،سلولهاي چربي فشرده ومتراكم مي شوند وتري گلیسريد ومحتويات سلولهاي چربي از آن خارج شده و از طريق سيستم لنفاتيك واز ادرار دفع مي گردد .

واکیوم

واکیوم بامکش دستگاه مانند ماساژعمل کرده وسبب بر قراري مجدد جريان خون ولنف و ازبين رفتن مواد زائد بدن شده وبهبود متابوليسم وتبادلات پالسي باعث انقباض عضله شده وهمانند ورزش در بدن اثر مي گذارد .بدين ترتيب به تنهائي باعث افزايش سوخت وساز وشكستن چربي وكاهش سايز نيز مي شود .همچنين در پوست خونرساني بهترشده وباعث ترميم وتحريك فيبروبلاست ها جهت توليد كلاژن والاستين در پوست مي شود .

راديو فركانسی RF

در اين دستگاه از هردو نوع RF يعنی unipolar و bipolar بطور همزمان استفاده شده است که هم در عمق نفوذ كرده وبنابراين هم پوست وهم بافت چربی زير پوست را تحت تاثير قرار می دهد وهم كلاژن سازی در آن را تحريك می كند وسبب سفت تر شدن وجوانسازی پوست می گردد .در نتیجه تركيب آنها میتواند بر روی كلاژن سازی وكاهش چربی اثر داشته باشد .

تری ماکس

توصیه بسیار مهم

اين روش مقداري از آب بدن شما را كاهش مي دهد؛ و عدم رعایت این توصیه شما را با کم‌آبی مواجه می‌نماید. همچنین نوشیدن آب فراوان قبل و بعد از انجام این کار جهت دفع سموم از بدن بسیار ضروریست. قبل از جلسه درمانی حداقل 1 و نیم لیتر آب و بعد از این جلسه حداقل 3 لیتر آب بنوشید. بنابراين هميشه نوشيدن آب فراوان در همان جلسه وروز بعد از جلسه توصيه مي شود .

IMG_2704